Obituaries

Mildred Mickey M. Jedziniak thumbnail

Mildred Mickey M. Jedziniak

June 7, 1913 - November 13, 2005

Amanda AJ Jackson thumbnail

Amanda AJ Jackson

June 17, 1982 - November 9, 2005

Elizabeth E. (Rivers) Surprenant thumbnail

Elizabeth E. (Rivers) Surprenant

May 30, 1920 - September 13, 2005

Julius I. Hirst thumbnail

Julius I. Hirst

March 8, 1923 - May 27, 2005

Margery D. Baird thumbnail

Margery D. Baird

April 30, 1919 - April 21, 2005

Arthur Chapman thumbnail

Arthur Chapman

January 22, 1935 - April 17, 2005

Marie A. (Quinlan) Martin thumbnail

Marie A. (Quinlan) Martin

September 13, 1920 - March 24, 2005

Sister Rita Cardin thumbnail

Sister Rita Cardin

August 19, 1919 - March 17, 2005

James Jim Hastings thumbnail

James Jim Hastings

October 30, 1949 - January 17, 2005